Europa geïrriteerd over uitval Clinton

PAG.5 SCHOTEN VOOR DE BOEG

BRUSSEL, 19 OKT. In Westeuropese hoofdsteden is gisteren uiterst geïrriteerd gereageerd op de kritiek van de Amerikaanse president, Clinton, en diens minister van buitenlandse zaken, Warren Christopher, op West-Europa. Tegelijkertijd worden krachtige pogingen gedaan de indruk te vermijden dat er sprake is van een groeiende kloof tussen de VS en de Europese bondgenoten.

De Britse regering reageerde aanvankelijk verontwaardigd op uitlatingen van Clinton in een vraaggesprek met de Washington Post dat Groot-Brittannië en Frankrijk blijk hadden gegeven van kortzichtigheid door zich te verzetten tegen luchtaanvallen op Servische stellingen in Bosnië en tegen de leverantie van wapens aan de moslims daar. Een woordvoerder van premier Major zei: “Hij (Clinton) verkeert in moeilijkheden wat betreft zijn buitenlands beleid en ik denk dat hij die opmerkingen heeft gemaakt omdat hij met de rug tegen de muur staat.” De voormalige Britse minister van buitenlandse zaken Lord Carrington omschreef Clintons commentaar als “zorgwekkend”. Sir Nicholas Anderson, voormalig Brits ambassadeur in de VS, merkte op dat Clinton op zoek is naar zondebokken, “waarvan wij nu de gelukkige slachtoffers zijn”.

Later op de dag matigde Londen zijn kritiek. Men wees op de kritiek die Clinton vanuit het Congres krijgt met betrekking tot zijn beleid ten aanzien van Bosnië, Somalië en Haïti. “In een rijpe relatie, waarin je het over een groot aantal zaken eens bent, is het verstandig het openlijk te zeggen als je het niet met elkaar eens bent”, aldus een regeringsfunctionaris, die eraan toevoegde dat de verhouding met de VS hartelijk is.

Ook de secretaris-generaal van de NAVO, Manfred Wörner, hekelde de uitspraken van Clinton en Christopher. “Het succes van de NAVO heeft altijd gelegen in het vooruitzien en in het oplossen van problemen. Ik denk niet dat met de vinger naar elkaar wijzen een oplossing is.” Wörner zei niet de indruk te hebben dat zich een isolationistische geest van de VS aan het meester maken is.

Aan de vooravond van het overleg van de NAVO-ministers van defensie in het Duitse Travemünde, waarbij ook de kwestie van het sturen van NAVO-troepen naar Bosnië aan de orde komt, waarschuwde Christopher de Servische leider Milosevic opnieuw dat de NAVO luchtaanvallen zal uitvoeren op Servische posities rondom Sarajevo als die hun druk op de stad door aanhoudende bombardementen verder blijven opvoeren. Overigens bestaan binnen de NAVO problemen over de financiering van het sturen van een eventuele vredesmacht naar Bosnië. (Reuter, AFP, AP)