Embryo's splitsen voor diagnostiek

MAASTRICHT, 19 OKT. Het Academisch Ziekenhuis in Maastricht wil nog rond de jaarwisseling beginnen met een nieuwe vorm van diagnostiek bij reageerbuisbevruchting (IVF).

Het gaat om het wegnemen van één cel van een embryo, drie dagen na de conceptie. In het erfelijk materiaal van de cel kan worden onderzocht of het kind van het mannelijk geslacht is en een verhoogd risico loopt om aan een aandoening te krijgen die aan het mannelijk geslacht gebonden is. Mocht dat het geval zijn, dan worden alleen de vrouwelijke embryo's terug geplaatst in de baarmoeder.

Deze vorm van diagnostiek is in Nederland politiek omstreden. Met name het CDA is gekant tegen de methodiek. In Engeland zijn regering en parlement al enige jaren akkoord. Volgens de Maastrichtse geneticus dr. M.H.E.C. Pieters is het niet meer nodig dat de landelijke ethische commissie zich over de techniek buigt, er is immers geen sprake meer van een experiment. Degenen die deze vorm van diagnostiek straks gaan toepassen hebben zich de techniek elders al eigen gemaakt, zo stelt Pieters. Wel buigt de ethische commissie van de medische faculteit in Maastricht zich over de patiënten, die zich inmiddels hebben aangemeld. De commissie wil die gevallen stuk voor stuk bekijken voordat zij toestemming geeft. Hoeveel aanmeldingen er al zijn kon Pieters vanochtend niet zeggen.

Bij vrouwen die in aanmerking komen voor IVF worden tijdens de ovulatie eicellen weggenomen en buiten het lichaam bevrucht met zaadcellen. Na enkele dagen worden één of meer embryo's teruggeplaatst om te volgroeien in de baarmoeder. Embryo's die overblijven worden ingevroren.