Akzo beboet wegens boycot kartelcontrole

BRUSSEL, 19 OKT. De Europese Commissie heeft Akzo Chemicals een dwangsom opgelegd van 1.000 ecu (ongeveer 2.130 gulden) voor elke dag dat het bedrijf de toegang weigert voor inspecteurs van de EG. Brussel vermoedt dat de dochteronderneming van het Nederlandse chemieconcern Akzo in strijd handelt met de Europese concurrentieregels.

Dat is vanmiddag in Brussel bekendgemaakt. Eerder deze maand deden inspecteurs van de Europese Commissie invallen bij verschillende vestigingen van Akzo Chemicals. Maar Akzo weigerde de EG-ambtenaren toe te laten tot het bureau van de directeur van de onderneming. Brussel denkt dat daar belastend materiaal voor het bedrijf is te vinden. Akzo wilde aan het begin van de middag nog niet reageren op de boete.

Een woordvoerder van de Commissie zei dat het volgens hem de eerste keer is dat de Europese Commissie op een dergelijke manier optreedt tegen een bedrijf dat geen medewerking verleent bij onderzoeken. Hij kon niet vertellen waarvan Akzo precies wordt verdacht. Wel wordt in een verklaring gezegd dat de Commissie zich baseert op de artikelen 85 en 86 van het EG-mededingingsrecht. Deze artikelen verbieden onder andere alle concurrentie-beperkende afspraken en gedragingen die de handel tussen de lidstaten ongunstig kunnen beïnvloeden. Behalve dit 'kartelverbod' verbiedt artikel 86 ondernemingen misbruik te maken van een eventuele economische machtspositie.

De inspecties van de EG-ambtenaren bij de vestigingen van Akzo Chemicals vonden plaats op 6 en 7 oktober jongstleden. Omdat de toegang werd geweigerd tot het kantoor van de bestuurder van de onderneming moest het onderzoek worden gestaakt. De Commissie stelt dat dergelijke onderzoekingen - die volgens de woordvoerder regelmatig gebeuren bij het Europese bedrijfsleven - in de regel niet van te voren worden aangekondigd om te vermijden dat eventueel belastend bewijsmateriaal wordt verheimelijkt of zelfs vernietigd.

Het opleggen van een dwangsom is bedoeld om Akzo alsnog over te halen mee te werken. Daarnaast heeft Brussel ook het recht om de onderneming boetes op te leggen, bijvoorbeeld als ze onjuiste informatie overlegt of als ze blijft weigeren informatie te overleggen. Ook het handelen in strijd met de mededingingsregels kan worden beboet. Dergelijke boetes kunnen tot in de miljoenen guldens oplopen.