Wijzigingen in ziektecontrole kosten banen

ROTTERDAM, 18 OKT. De gezamenlijke bedrijfsverenigingen willen aan het eind van volgend jaar 1.600 arbeidsplaatsen schrappen. Dit heeft de Kring van directeuren van bedrijfsverenigingen bekend gemaakt. Het banenverlies is het gevolg van een vergaande reorganisatie.

In totaal vervallen bij de bedrijfsverenigingen 5.500 arbeidsplaatsen. Volgens de directeuren staat daartegenover dat 2.300 banen ontstaan bij de nieuwe arbodiensten, die taken van de bedrijfsverenigingen overnemen, zoals toezicht houden op arbeidsomstandigheden en controles uitvoeren bij ziekmeldingen. Van de resterende 1.600 werknemers zal het tijdelijke dienstverband niet worden verlengd.

De Unie BLHP, de vakbond voor leidinggevend en hoger personeel, vreest dat het aantal geschrapte banen hoger zal uitvallen dan 1.600. Volgens bestuurder J. Riepe hangt dat sterk af van de hoeveelheid werk die de arbodiensten krijgen. Daarover is nog weinig met zekerheid te zeggen.

De bedrijfsverenigingen willen op voorhand gedwongen ontslagen niet uitsluiten. Bij de afdelingen die worden gereorganiseerd werken nu 17.500 mensen. Op 27 oktober praten de werkgevers met de vakbonden over een sociaal plan.

Op 1 januari aanstaande krijgen de werknemers in het bedrijfsleven gedurende de eerste twee weken (kleine ondernemingen) of gedurende de eerste zes weken (grote bedrijven) geen ziektegeld meer van de bedrijfsvereniging. De werkgever moet dan opdraaien voor de kosten van het ziekteverzuim. De begeleiding van de zieke werknemers zal vanaf die datum voor rekening van de nieuwe arbodiensten komen.