Tudjman: druk extremisten weerstaan

ZAGREB, 18 OKT. De Kroatische president, Franjo Tudjman, is zaterdag met grote meerderheid herkozen als leider van de regerende HDZ; hij slaagde er bovendien in extremistische nationalisten buiten het partijbestuur te houden en de partij vast te leggen op een centrumkoers.

Naar het congres van de Kroatische Democratische Gemeenschap was met enige spanning uitgezien, omdat zowel Tudjman als zijn partij de afgelopen maanden aan populariteit heeft ingeboet, enerzijds door de economische malaise, anderzijds door het falen van Tudjman om een eind te maken aan de rebellie van de Kroatische Serviërs, die eenderde van het Kroatische grondgebied bezet houden. Als gevolg van de onvrede hebben extreme nationalisten binnen de partij, die een hard optreden tegen de Serviërs voorstaan, de wind in de zeilen gekregen.

Niettemin herkoos het congres Tudjman als voorzitter, met bijna negentig procent van de stemmen. Bovendien slaagde hij erin de extreme nationalisten te dwingen hun kandidaten voor leidende functies binnen de partij terug te trekken. Onder de vijf vice-voorzitters van de HDZ - allen voorgedragen door Tudjman - bevindt zich slechts één voorstander van de "harde lijn', minister van defensie Gojko Susak.

De debatten werden gedomineerd door een fervent nationalisme. Tudjman maakte echter duidelijk dat Kroatië onder druk staat om een gematigd beleid te voeren, ook ten aanzien van het probleem van de Kroatische Serviërs. “Avonturistische voorstellen” om de door de Serviërs beheerste gebieden te veroveren, aldus Tudjman, leiden tot internationale sancties en die kan het land zich niet veroorloven. Hij beloofde de bezette gebieden weer voor het Kroatische gezag te herwinnen, maar verzekerde dat dit niet met bloedvergieten gepaard zou gaan. Volgens de Kroatische leider zullen de Kroatische Serviërs ooit breken met Belgrado en de bereidheid opbrengen weer onder Kroatisch gezag te leven. “We moeten ons daarvoor bereid houden. Bovendien wonen ze hier, ze zitten in het parlement, ze zijn topmanagers. Die Servische burgers willen loyale burgers van Kroatië zijn.”. Die uitlatingen worden gezien als de meest verzoenende die Tudjman in jaren over de Serviërs heeft uitgesproken. (Reuter, AFP)