Raad vd Kunst vreest aantasting vaste boekenprijs

ROTTERDAM, 18 OKT. De Raad voor de Kunst vreest op termijn een aantasting van de vaste boekenprijs als het systeem van zogenaamde erkende boekhandels wordt gewijzigd.

De ministeries van WVC en Economische Zaken hebben advies gevraagd aan de Commissie Economische Mededinging inzake het erkenningensysteem van de boekhandel, waarin de criteria voor erkende boekhandels worden bepaald. Dit systeem zou te veel beperkingen opleggen aan niet-erkende boekhandels. Ook willen de ministeries van de commissie weten of de prijsbepaling van het buitenlandse boek wel correct geschied. De Raad voor de Kunst vindt het vreemd dat WVC het erkenningensysteem ter discussie stelt. Maar volgens het ministerie bestaat de kans dat de Commissie Economische Mededinging het systeem in strijd acht met de Europese regels voor de vrije handel. In dat geval moeten de criteria versoepeld worden. WVC zegt te streven naar een systeem dat niet te streng is, maar waarbij de vaste boekenprijs gehandhaafd kan worden.