Leerlingen dansen oude moderne stukken zeer kundig en exact

Holland Dance Festival: Lopen, choreografie Bianca van Dillen, muziek Henk van der Meulen. Deel 1 uit Change, choreografie: Krisztina de Châtel, muziek: David Borden, toneelbeeld: Peter Struycken. In golven, choreografie: Jacqueline Knoops, muziek Loek Dikker. Let's start a magazine, choreografie: Ton Lutgerink, liederen: Nicholas Pap. Gezien: 17/10, Theater aan het Spui, Den Haag, daar nog te zien 18/10.

Een belangrijk onderdeel van het Holland Dance Festival vormen de programma's bestaande uit hernemingen van vroege werken van Nederlandse moderne choreografen.

Het gaat daarbij vooral om dansscheppers die in de jaren zeventig geïnspireerd werden door de in New York ontwikkelde technieken en werkwijzen. De drang naar steeds nieuwe onderzoekingen en nieuwe ervaringen betekende dat veel creaties, zo niet de meeste, die in die periode geproduceerd werden, na enkele voorstellingen van het toneel verdwenen, hoewel ze vaak een zo belangrijke rol speelden in de ontwikkeling van de scheppers en van de moderne dans in Nederland. Heruitvoeringen van werken van de eerste "groten' op dit gebied, Koert Stuyf en Pauline de Groot, bleken helaas niet te realiseren, maar revivals van werk van hun directe opvolgers (vaak hun leerlingen) waren wel haalbaar.

In een gezamenlijk programma voeren leerlingen van de meest prominente Nederlandse moderne dansopleidingen, die van Rotterdam en Amsterdam, ouder werk uit van Bianca van Dillen, Jacqueline Knoops en Krisztina de Châtel, terwijl de Rotterdamse school eveneens een reconstructie uitvoert van Ton Lutgerinks theatrale produktie Let's start a magazine. Echt "oud' zijn de duetten uit Lopen, het eerste deel uit Change, Let's start a magazine en In Golven niet, in vergelijking met het meer klassieke repertoire. Lopen van Bianca van Dillen (of eigenlijk het collectief Dansproduktie) stamt uit 1979. In Golven van Jacqueline Knoops werd in 1984 gemaakt. Let's start a magazine zag in 1981 het licht en Change van Krisztina de Châtel is pas vijf jaar oud. Maar in de moderne dans gaat de tijd zeer snel.

Het was niet alleen interessant die werken terug te zien en te kunnen constateren, dat ze stuk voor stuk de moeite waard zijn en eigenlijk regelmatig te zien zouden moeten zijn, het was ook verrassend zulke verschillende bewegingsstijlen en artistieke uitgangspunten op één avond verenigd te zien. De combinatie zorgde voor een meerwaarde. De fraai gecomponeerde, zinderende en sculpturele vrouwenduetten uit Lopen, de fascinerende verschuivingen van de strakke patronen en ritmes van Change, de stuwende en golvende bewegingen uit In Golven en de combinatie van tekst, mime, zang, dans en beweging in Let's start toonden duidelijk de kwaliteiten van en de variatie in de moderne dans uit het jonge verleden.Ze zijn ook een reden de werken niet verloren te laten gaan. Er zijn beslist nog meer choreografieën die verdienen aan de vergetelheid te worden ontrukt.

Dat leerlingen, waarvan de meesten nog niet eens in de afstudeerfase zitten, de werken met zoveel kunde, exactheid en begrip voor stijl en intentie uitvoerden (beide opleidingen kwamen even overtuigend voor den dag) geeft aan hoe sterk de laatste jaren het opleidingsniveau gestegen is. Dat maakt de toch al zo boeiende voorstellingen nog eens extra waardevol. Het is te hopen dat dit door het Holland Dance Festival genomen initiatief in de toekomst herhaald kan worden.

    • Ine Rietstap