Kunstenaars in actie voor nieuw Van Abbe

ROTTERDAM, 18 OKT. Kunstenaars hebben in Eindhoven een actiegroep opgericht om de ingrijpende verbouwing van het Van Abbemuseum in Eindhoven zo snel mogelijk door te laten gaan. Hun stichting "Help het Van Abbemuseum' stelt zich vierkant tegenover de erven Van Abbe die de nieuwbouw proberen tegen te houden.

Initiatiefnemer van de actiegroep is kunstenaar Sacha Koulitchov. De groep wil met adhesiebetuigingen de gemeente Eindhoven ervan overtuigen dat de verbouwing niet uitgesteld mag worden. “Want ook voor musea geldt de wet van de remmende voorsprong”, aldus de stichting, die bang is dat vertraging niet alleen de bouwkosten (27 miljoen gulden) doet stijgen, maar bovendien de algehele verbouwing en daarmee het voortbestaan van het museum op termijn in gevaar brengt. Volgens planning begint de verbouwing september volgend jaar.

De stichting "Behoud het Van Abbemuseum' is opgericht door de erven van Henri van Abbe, die het museum in 1933 stichtte. Zij zijn niet tegen verbouwing, maar wel tegen de manier waarop dat gebeurt. Zij maken er bezwaar tegen dat de huidige voorgevel achter een nieuwe gevel verdwijnt. De Amsterdamse architect Abel Cahen ziet wegens ruimtegebrek geen andere mogelijkheid dan het nieuwe museum rondom het oude te bouwen, waarmee het drie keer zo groot wordt. De erven “vinden het niet van piëteit jegens onze grootvader, noch van goede smaak getuigen om er een betonnen gevel voor te zetten.”

De erven zijn een procedure begonnen om het museum op de monumentenlijst te krijgen. Als B en W aan WVC adviseren het museum op de lijst van Rijksmonumenten te plaatsen, zal dat aanzienlijke vertraging van de bouw betekenen.