In het zuiden

Vanaf vandaag wordt NRC Handelsblad niet alleen gedrukt in Rotterdam, Amsterdam en Zwolle maar ook in Best, bij Eindhoven. Door het ingebruiknemen van deze vierde drukkerij wordt het mogelijk om het groeiende aantal abonnees in Noord-Brabant en Limburg sneller en efficiënter van hun krant te voorzien.

Een landelijk dagblad dat van de persen rolt "beneden de grote rivieren' - moeten we daar behalve technische en commerciële betekenis ook symbolische waarde aan hechten?

Wordt het kleine Nederland dankzij snelle treinen en auto's en nog snellere telecommunicatie met de dag kleiner en verdwijnen daardoor de laatste regionale verschillen?

Gaapt er werkelijk een cultuurkloof tussen het noorden en het zuiden of bestaat de Moerdijk alleen nog maar als vooroordeel in ons hoofd?

Vier auteurs uit Limburg en Noord-Brabant geven op deze eerste van vijf extra pagina's hun persoonlijke antwoord op deze vraag.

Op de volgende vier bladzijden reportages uit Gennep, Gemert, Best, Lieshout en Heerlen PLUS het Kleine ABC van het Zuiden, als speciale service aan lezers die de oversteek nog nooit of nog maar zelden hebben gemaakt.