Eerste Kamer is tegen vervroegde ontbinding

DEN HAAG, 18 OKT. De leden van de Eerste Kamer zijn tegen de vervroegde ontbinding van de senaat, zoals minister Dales (binnenlandse zaken) deze volgend jaar wil doorvoeren met het oog op wijziging van de grondwet. De fractievoorzitters van de Eerste Kamer hebben Kamervoorzitter H.D. Tjeenk Willink verzocht Dales per brief op hun bezwaren te wijzen.

De Eerste Kamer wordt volgens plan in 1995 ontbonden, na verkiezingen van de provinciale staten in dat jaar. De senatoren worden door statenleden gekozen. Dales wil echter begin mei volgend jaar de senaat ontbinden - tegelijk met deontbinding van de Tweede Kamer - om grondwetswijzigingen te kunnen doorvoeren en daarvoor is ontbinding van de Staten-Generaal vereist. De wijziging hebben betrekking op de tijdelijke vervanging van zwangere Kamerleden en afschaffing van de dienstplicht. Door ontbinding volgend jaar kan Dales deze wijziging een jaar eerder doorvoeren.

De senatoren vinden vervroegde ontbinding een “papieren romslomp” omdat de Eerste Kamer na ontbinding volgend jaar niet van samenstelling verandert. Dat kan pas als er na Statenverkiezing een andere samenstelling is van Provinciale Staten. “Het is niet goed voor het aanzien van de democratie als je dit soort rituelen opvoert”, aldus PvdA-fractieleider G.J. Schinck vanochtend voor de NCRV-radio. “De kiezer wordt niet geraadpleegd, alles blijft hetzelfde”, zo stelt hij. “Als je kiezers raadpleegt, doe het dan bij de echte verkiezingen van de Eerste Kamer die al gehandicapt zijn omdat ze getrapt zijn”. Schinck vindt dat Dales “de urgentie” moet aantonen van vervroegde ontbinding. De regering heeft echter het laatste woord ten aanzien van ontbinding van de Staten-Generaal.