Directeur-grootaandeelhouder verliest een mogelijkheid fiscus te ontwijken; Financiën pakt RUS-constructie aan

DEN HAAG, 18 OKT. Eén van de mogelijkheden voor een directeur-grootaandeelhouder om de inkomsten- en vermogensbelasting te ontwijken, de RUS-constructie (Reserve Uitgesteld Salaris), wordt aangepakt. Staatssecretaris Van Amelsvoort van financiën heeft dit vrijdagaangekondigd in Eindhoven, waar hij de opening verrichtte van een accountantskantoor.

Bij de RUS-constructie ziet de directeur-grootaandeelhouder af van directe uitbetaling van zijn salaris. Het salaris wordt binnen zijn onderneming bijgeschreven als reserve. De bv trekt de contante waarde van die reserve wel af als onderdeel van de loonkosten.

Doordat geen inkomsten worden genoten, kan de directeur terugvallen op de 80-procentsregeling, waardoor de facto vaak geen vermogensbelasting kan worden opgelegd. Deze regeling bepaalt dat een burger nooit méér dan 80 procent van zijn inkomen kwijt is aan inkomsten- en vermogensbelasting samen. Door het inkomen via de RUS-constructie (tijdelijk) tot nul terug te schroeven, wordt langs die weg ook de vermogensbelasting ontgaan.

De opbrengst van de bestrijding van de RUS wordt geraamd op enkele tientallen miljoenen guldens per jaar. Dat geld wordt ingezet voor verhoging van de algemene belastingvrije som in de vermogensbelasting met 10 procent tot 137.500 gulden.

Op Prinsjesdag kondigde het kabinet aan dat het vrijgestelde vermogen voor de vermogensbelasting wordt verhoogd van 40 tot 50 procent, met een verdubbeling van de vrijstelling van 583.000 tot 1.166.000 gulden. In de praktijk komt het erop neer dat de eerste 131.000 gulden aan vermogen volledig is vrijgesteld, terwijl daarboven tot twee miljoen gulden een gehalveerd tarief van vier promille geldt.

De 80-procentsregeling zal worden vervangen door een regeling waarbij de som van inkomsten- en vermogensbelasting nooit meer dan 70 procent van het inkomen kan bedragen.

Overigens liggen er twee concurrerende voorstellen van Kamerleden. Vermeend (PvdA) en Vreugdenhil (CDA) willen de 80-procentsregeling volledig afschaffen, in ruil voor een algehele vrijstelling van vermogensbelasting voor de directeur-grootaandeelhouder en zijn familieleden met een aanmerkelijk belang in de eigen zaak. Het Kamerlid Van Rey (VVD) heeft een initiatiefwetsvoorstel ingediend om de vermogensbelasting vrijwel geheel af te schaffen, met uitzondering van een bescheiden heffing van twee promille.

In overleg met Financiën bekijken Vermeend en Vreugdenhil of de eerste twee voorstellen in elkaar kunnen worden geschoven.