Delors: Frankrijk wordt hysterisch over wereldhandelsakkoord

Frankrijk begint hysterisch te worden over de kwestie van het wereldhandelsakkoord van de GATT en is bezig een soort nieuwe Maginot-linie te bouwen, waarmee het zich internationaal isoleert. Dat heeft Jacques Delors, voorzitter van de Europese Commissie, het "dagelijks bestuur' van de Europese Gemeenschap, gisteren gezegd.

Delors, zelf Fransman, waarschuwde dat Frankrijk een internationale boycot van zijn exportgoederen tegemoet kan zien als het er in slaagt een positieve afsluiting van de besprekingen over het GATT-akkoord - die half december is voorzien - tegen te houden.

Premier Balladur leek gisteren niet erg onder de indruk van Delors' opmerkingen. Hij zei gisteravond dat Frankrijk geen GATT-akkoord zou sluiten als andere landen, en vooral de Verenigde Staten, geen concessies zouden doen op het punt van de export van landbouwprodukten en van de openstelling van markten voor "culturele produkten', zoals films en televisieprodukties.

Ook president Mitterrand stelde zich het afgelopen weekeinde krachtig te weer tegen de internationale druk die op Frankrijk wordt uitgeoefend om in het GATT-overleg inschikkelijk te zijn. Op de Francofone topcoinferentie in Mauritius onderstreepte hij dat hij ieder akkoord zou verwerpen dat de Verenigde Staten zou toestaan de Europese bioscoop- en televisieschermen te verzadigen met produkten uit Hollywood.Volgens Delors kan de wereld een periode van mondiaal protectionisme tegemoet zien als het GATT-overleg op een mislukking uitloopt.