CDA-fractie Kamer eist van senaat duidelijkheid

DEN HAAG, 18 OKT. De CDA-fractie in de Tweede Kamer wil een aanpassing op het wetsvoorstel bodemsanering pas behandelen als het CDA in de Senaat duidelijk maakt of ze met de aanpassing akkoord gaan.

Een meerderheid van CDA, VVD, D66 en SGP in de Eerste Kamer verzet zich tegen het wetsontwerp waarin bedrijven die schuldig zijn aan bodemvervuiling voor het jaar 1975 aansprakelijk worden gesteld. Minister Alders (VROM) en Hirsch Ballin (justitie) kwamen de Senaat tegemoet door aan het wetsvoorstel toe te voegen dat alleen vervuilers die wisten dat ze het milieu schade toebrachten, aansprakelijk worden gesteld. De Eerste Kamer vond deze toevoeging niet ver genoeg gaan, maar zal haar definitieve oordeel pas na behandeling in de Tweede Kamer uitspreken.

Tweede-Kamerlid A. Esselink (CDA) voelt daar niets voor. “We gaan natuurlijk niet een wijziging behandelen die voor de Tweede Kamer toch al niet hoeft om de Eerste Kamer het daarna alsnog te laten afkeuren.” Esselink heeft bij de fractieleiding van het CDA erop aan gedrongen om de Eerste Kamer tot de orde te roepen.

De woordvoerder van Brinkman zei de CDA-fractievoorzitter niet “met zwaar geschut” naar de Eerste Kamer zal toestappen. Wel constateerde hij dat er “irritatie in de CDA-fractie bestaat over de houding van de Senaat, die op deze manier het recht op amendement probeert binnen te halen”. De irritatie binnen de CDA-fractie wordt gevoed doordat de Senaat in het recente verleden een aantal malen voorstellen die de Tweede Kamer goedkeurde alsnog gewijzigd wilde zien.