Beurs wenst betere regels trustkantoren

AMSTERDAM, 18 OKT. De Amsterdamse effectenbeurs is bezig aan een onderzoek dat moet leiden tot een betere regelgeving voor de trustkantoren. Trustkantoren behartigen de belangen van obligatiehouders, maar op de wijze waarop dit tot nu toe gebeurt is vooral de afgelopen tijd steeds meer kritiek gekomen.

Volgens woordvoerder Th. Hoedemakers van de beurs was men al langer van mening dat er iets aan de regels voor trustkantoren zou moeten worden gedaan, maar hij geeft toe dat recente rechtszaken tegen kantoren die de obligatiehouders van DAF en Fokker behartigen de zaak in een stroomversnelling hebben gebracht. De Vereniging Effectenbezitters (VEB) toonde zich zeer verheugd.

De kritiek op de trustkantoren richt zich onder meer op het gebrek aan onafhankelijkheid van deze instellingen. Zij hebben veelal banden met de grote banken. Verder gedragen de trustees zich volgens mr. R. de Haze Winkelman van de VEB te formeel. “Zij kenmerken zich vooral door niets doen”, aldus de VEB-bestuurder. Volgens hem doen zij braaf wat de trustacte voorschrijft, maar dat beperkt zich vooral tot puur administratieve handelingen.

Het idee van een betere regelgeving voor de trustkantoren was al aangestipt in de tijd dat de beurs bezig was met het terugdringen van overmatige beschermingsconstructies bij genoteerde bedrijven. Ook de administratiekantoren voor aandelen hebben sindsdien een beter omschreven en onafhankelijker status gekregen. “Alles was gefixeerd op bescherming van de aandeelhouders. Dat was goed, maar het neemt niet weg dat ook voor de trustkantoren betere regelingen hard nodig zijn”, aldus De Haze Winkelman. De VEB is van plan aanbevelingen bij het beursbestuur te doen voor nieuwe regels.