Akkoord over een CAO voor werknemers van Defensie

DEN HAAG, 18 OKT. De vakbond AFMP voor het militair personeel en de AbvaKabo hebben vanmorgen met minister Ter Beek (defensie) een akkoord bereikt over een nieuwe CAO. De arbeidsovereenkomst, die ingaat per 1 april van dit jaar, heeft een looptijd van twee jaar.

De CAO is van toepassing op beroepsmilitairen, dienstplichtige militairen en het burgerpersoneel van Defensie. In totaal gaat het om ongeveer 120.000 werknemers. Onderhandelaars van de bonden en het ministerie van defensie zijn een salarisverhoging van 1,7 procent per 1 juli 1993 overeengekomen. Op 1 januari 1995 komt daar nog een half procent bij. Ook krijgt het defensiepersoneel elk jaar een eindejaarsuitkering van 0,4 procent. Dit jaar komt daar nog een eenmalige uitkering van 300 gulden bij ter compensatie van de inkomenseffecten van de invoering van het plan-Simons.

De Algemene Federatie van Militair Personeel (AFMP), met ruim 25.000 leden de grootste vakbond voor militairen en de ambtenarenbond AbvaKabo zullen het onderhandelingsresultaat met een positief advies aan hun leden voorleggen, zo maakten de bonden vanmorgen bekend. Alleen de centrale voor middelbaar en hoger personeel CMHF wijst het akkoord af wegens de afschaffing van een aantal secundaire toelagen.

De onderhandelingen over de CAO voor militairen begonnen in maart en verliepen volgens AFMP-voorzitter B. Snoep moeizaam. Het is relatief stil geweest rond het CAO-overleg voor militairen, erkent Snoep. “Militairen hebben nauwelijks of geen mogelijkheden om actie te voeren. We hebben de resultaten in de overige sectoren afgewacht.”

Na maanden van onderhandelen zijn nu in zeven van de acht overheidssectoren arbeidsovereenkomsten afgesloten. De sector onderwijs verwacht op korte termijn een resultaat te bereiken. Het is dit jaar voor het eerst dat er in verschillende sectoren is onderhandeld.