ZOLA

Max Paumen vertaalt in zijn bespreking (in het Boekenbijvoegsel 25-9-93) van "De Mijn' van Emile Zola "l'Assommoir', de titel van een ander boek van Zola met "De knuppel'.

Als tweede vertaling voor "l'Assommoir' geeft het woordenboek "De Kroeg' en dit lijkt mij een betere vertaling omdat het de mentale en fysieke ondergang door de alcohol behandelt van het echtpaar Gervaise en Coupeau en een boeiende beschrijving geeft van het delirium tremens waaraan de man ten onder gaat.

L'Assommoir van père Colombe, kroeg en absinthstokerij, speelt in het boek de dreigende rol van medium naar de ondergang. Uit het boek blijkt niet dat deze drinkgelegenheid "De Knuppel' heette. Integendeel, de gevel bevatte maar een opschrift "Distillation'.

    • A. Hoogendoorn Lochem