Zojuist verschenen

Ian Dunlop: Marie-Antoinette. A portrait 411 blz., geïll. Sinclair-Stevenson, ƒ 67,-

Tweehonderd jaar geleden maakte de Franse koningin Marie-Antoinette haar laatste gang: naar het schavot. Dunlops boek is grotendeels gebaseerd op contemporaine observaties en roept een levendig beeld op van een woelig leven.