Zojuist verschenen

Ernest Hueting en Agnes Dessing: Tuberculose. Negentig jaar Tuberculosebestrijding in Nederland 166 blz., geïll., Walburg Pers 1993, ƒ 37,50

Boek werd vervaardigd in opdracht van de Koninkijke Nederlandse Centrale Vereniging tot Bestrijding der Tuberculose, ter gelegenheid van haar 90-jarig bestaan. De vraag wordt behandeld in welke mate particulier initiatief en overheid hebben bijgedragen tot het terugdringen van de ziekte. Stapsgewijs werden vorderingen geboekt. Lag in de vorige eeuw een '"teringlijder in zijn enge woning, waar de vunzige, onreine lucht den bezoeker reeds tegemoet komt'' op de dood te wachten, tegenwoordig verloopt de therapie in 90 procent van de gevallen zonder problemen. Met aardige foto's van hoopvol in de camera kijkende patiënten.