Werkloosheid HBO verdubbeld

DEN HAAG, 16 OKT. Afgestudeerden van het hoger beroepsonderwijs hebben aanzienlijk meer moeite een baan te vinden dan enkele jaren geleden. Het percentage werklozen onder hbo'ers die een voltijdsstudie hebben afgerond, is in 1992 verdubbeld ten opzichte van het jaar daarvoor, tot 12,1 procent. Het werkloosheidspercentage onder hbo'ers die deeltijd studeerden was lager: 6,5 procent.

Dat blijkt uit de HBO-Monitor, een jaarlijkse enquête onder pas afgestudeerde hbo'ers. De enquête is gehouden onder twintigduizend hbo'ers die in 1991 afstudeerden. De onderzoekers wijten de toename van werkloze hbo'ers aan de verslechterende economische situatie.

Van de ondervraagde afgestudeerden heeft ongeveer zeventig procent werk gevonden. Een fors deel (circa twintig procent) koos ervoor verder te studeren, meest aan de universiteit. Van de werkenden heeft 35 procent een tijdelijke aanstelling. Ruim een op de vijf heeft een baan waarvoor geen hbo-diploma vereist is. Het gemiddelde salaris is 3.136 gulden bruto per maand.

Hbo'ers die een deeltijdstudie hebben gevolgd, hebben meer kans na hun studie meteen een baan te vinden. Van hen is 84 procent direct na het behalen van het diploma aan het werk gegaan. Bovendien verdienen deze deeltijd-hbo'ers ongeveer 700 gulden per maand meer dan zij die een volledige dagstudie volgden.