Weekoverzicht

Na enkele maanden van rust dreigt het weer mis te gaan aan het valutafront. De Belgische frank bereikte deze week na aanvallen van speculanten het laagste niveau ten opzichte van de D-mark in tien jaar. De Belgische centrale bank was druk in de weer met steunaankopen, maar het mocht niet baten. Ook de Franse franc ligt onder vuur, zij het minder zwaar dan de Belgische. Redenen voor de druk op de munten zijn de verwachting dat België en Frankrijk binnen afzienbare tijd de rente zullen verlagen en het verslechterende economische klimaat in beide landen.

Naarmate de deadline van 15 december nadert, wordt het steeds onrustiger rond de Gatt. Het aantal bilateraaltjes neemt toe en de stemming wordt grimmiger naarmate succes uitblijft. Zo liet president Clinton deze week weten dat een nieuw Gatt-akkoord zonder een bepaling over audiovisuele produkten, zoals films, ondenkbaar is. De president richtte zijn verklaring aan het adres van de Fransen die eerder hebben gezegd audiovisuele produkten te willen uitzonderen. Zij vrezen te worden overspoeld door films en tv-programma's uit de VS als de toegang tot het Europese scherm vrij wordt.

Frankrijk ligt bij de Gatt-onderhandelingen ook nog steeds dwars op het punt van de landbouw. Minister Juppé van buitenlandse zaken herhaalde zijn standpunt dat de deadline van 15 december voor een Gatt-akkoord geen zaak van leven of dood is voor de Uruguayronde. Het akkoord kan ook best in fasen worden afgesloten, vindt Juppé. Directeur-generaal Sutherland van de Gatt is het daar helemaal niet mee eens. Hij noemde het Franse voorstel "verbijsterend'. Ook van EG-zijde werd het voorstel van tafel geveegd. De Duitse kanselier Kohl begaf zich deze week naar Parijs om de Fransen te waarschuwen zich vooral niet te isoleren van de rest van de wereld.

De problemen met de Kanaaltunnel houden niet op. De onderneming die de tunnel zal exploiteren heeft op korte termijn 2,6 miljard gulden nodig wil de oeververbinding volgend jaar maart open kunnen. Dat is al een jaar later dan de bedoeling was. De totale kosten van de tunnel komen uit op 27,6 miljard gulden, ruim het dubbele van de oorspronkelijke begroting.

De Italiaanse minister van industrie, Paolo Savona, hield begin deze week de politieke gemoederen in Italië flink bezig door eerst zijn aftreden aan te kondigen en dat de volgende dag weer ongedaan te maken. Savona was boos omdat hij van mening is dat de privatisering van de staatsonderneming IRI niet snel genoeg gaat. Na zalvende woorden van premier Ciampi koelde Savona wat af en besloot hij toch maar te blijven.

De Nobelprijs voor de economie gaat dit jaar naar twee Amerikanen, Robert Fogel en Douglass North. Beiden hebben veel onderzoek gedaan op het terrein van de historische economie.

Ierland maakt ernst met de stimulering van de economie. De komende zes jaar wordt maar liefst 53 miljard gulden in de ecopnomie gepompt om de werkloosheid in te perken en economische groei te bevorderen. Ierland telt 18 procent werklozen, na Spanje het hoogste percentage in Europa.

De Duitse metaalvakbond IG Metall wil het op een akkoordje gooien met de werkgevers: de bond zal niet meer dan 6 procent loonsverhoging eisen, als de werkgevers in de noodlijdende sector garanties geven tegen grootscheepse ontslagen. Dat is niets vergeleken bij de 26 procent die de bond vorig jaar eiste. De werkgevers hebben gewaarschuwd dat zelfs een eis van 6 procent kan leiden tot tienduizenden ontslagen.

    • Friederike de Raat