TITAN

In de bespreking van de biografie van Christiaan Huygens (Boekenbijvoegsel 9-10-'93) krijgen we uitleg van de "koosnaam' Titan, waarmee Christiaan door de auteur, C.D. Andriesse - romantisch bèta, zo te horen - wordt aangeduid.

Waarom de titel van het boek luidt "Titan kan niet slapen' blijft onverklaard. Als deze alpha raden mag: Christiaan zal te eniger tijd op de vraag waarom hij zo rusteloos bezig was en of het niet beter was al die activiteiten te staken hebben geantwoord: ja zeker, maar ik kan niet slapen. Was het een brief in het Latijn, dan heeft hij geschreven: "verum nequeo dormire'. Een citaat naar Horatius (Sat. II.1.7) die dat antwoord gaf aan Trebatius, die hem ried op te houden met verzen te schrijven. Mooie tijden, toen bèta's hun Horatius zo goed kenden!

    • N.Van der Blom