Reorganisatie na Duits aids-schandaal

BONN, 16 OKT. Het Duitse "aids-schandaal' heeft de Duitse minister van volksgezondheid, Horst Seehofer (CSU), ertoe gebracht het bureau voor volksgezondheid (BGA) in Berlijn met directe ingang op te heffen. Het wordt organisatorisch ondergebracht in het ministerie voor volksgezondheid in Bonn. De zes tot nu toe onder het bureau ressorterende instituten, waaronder het bekende Robert-Kochinstituut, krijgen onder de paraplu van Seehofers ministerie een grotere eigen verantwoordelijkheid.

Voor de 373 hemofiliepatiënten die, door onzorgvuldigheid van het tot dusver toezichthoudende BGA, voor 1985 transfusies hebben gehad met door het aidsvirus HIV verontreinigd bloed komt er voor eind dit jaar een steunfonds van tenminste tien miljoen mark, waarin ook Duitse deelstaten en de farmaceutische industrie deelnemen. Daarmee komt de overheid tegemoet aan eisen van de SPD en de belangenvereniging van HIV-slachtoffers, zij het dat die om een fonds van twintig miljoen mark vóór kerstmis had gevraagd.

Seehofers maatregelen volgen op de vervroegde pensionering, vorige week, van BGA-directeur Dieter Grossklaus en een hoge ambtenaar van het ministerie. Het Duitse aids-schandaal was door een artikel in het weekblad Der Spiegel in september aan het licht gekomen. Kern ervan is dat de controle van het BGA op bloedtransfusies zó laks is geweest dat voor 1985 aan honderden patiënten met HIV verontreinigd bloed is toegediend. Ook na '85, toen de Duitse wetgeving inzake onderzoek van donorbloed was verscherpt en de opsporingsmogelijkheden sterk waren verbeterd, zouden nog gevallen van zulke bloedvervuiling zijn voorgekomen.

Bovendien wordt het bureau verweten dat het jarenlang een lijst met 373 besmettingsgevallen geheim heeft gehouden. Daarmee zou het nalatig zijn geweest met rapportage aan het ministerie in Bonn en Duitse ziekenhuizen over aidsvervuiling van donorbloed en bloedprodukten. Gisteren werd bekend dat alleen in de deelstaat Hessen bij bloedtransfusies nog dit voorjaar drie mensen HIV-infecties hebben opgelopen. In zeker één geval is dit toe te schrijven aan te late rapportage (door het BGA) van een negatief testresultaat voor het onderzochte bloed, aldus een woordvoerder van de gezondheidsinspectie in Frankfurt. Seehofer heeft de Bondsdag een snel onafhankelijk onderzoek beloofd van alle gevallen van door foute transfusies veroorzaakte HIV-infecties.

Voor 1985 kwam het bloed voor transfusies in Duitsland vaak uit de VS, en van betaalde donors. Het was daar vaak niet afdoende onderzocht. Met zijn nu genomen maatregelen wil Seehofer communicatielijnen verkorten en zijn directe toezicht versterken. Die organisatorische wijziging kan volgens hem bijdragen aan een beperking van het verhoudingsgewijs grote aantal HIV-infecties dat zich de afgelopen tien jaar in Duitse ziekenhuizen heeft voorgedaan.