Ramsj

Bruno Bettelheim: Niet volmaakt maar goed genoeg Paperback, Contact 1990, van ƒ 45,00 voor ƒ 14,90. Scheltema Holkema Vermeulen Amsterdam.

Uitvoerige verhandeling over het opvoeden van kinderen. Wie zich bewust is van zijn eigen beperkingen, weet dat hij geen volmaakte opvoeder kan zijn, schrijft Bettelheim. Met dat als uitgangspunt kunnen ouders een eigen manier van opvoeden ontwikkelen, waarvoor de beroemde Amerikaanse kinderpsycholoog allerlei aanwijzingen geeft. Met hoofdstukken over o.a. discipline, straffen en krachtmetingen.

    • Ewoud Sanders