RAAD VAN EUROPA

In "Rusland nog in de wachtkamer' (NRC Handelsblad van 9 oktober) schrijft correspondent Folkert Jensma onder meer: “Al eerder waren immers Slowakije en Estland toegelaten, landen waaraan de Raad zelf ook twijfelde.

De manier waarop Estland bijvoorbeeld de Russische minderheid behandelde stuitte op kritiek.'' Deze stelling houdt een halve waarheid in. De Russisch-sprekende minderheid in Estland wordt keurig behandeld; dat er geen mensenrechten in Estland geschonden worden werd vastgesteld door Max van der Stoel - de Hoge commissaris voor de minderheden - minister Kooijmans en nog ca. twintig commissies die Estland bezochten.

De kritiek waarover Jensma het heeft kwam alleen van Rusland - en met name van de Russische minister van buitenlandse zaken Andrei Kozyrev - die zelfs naar West-Europa afreisde om het lidmaatschap van Estland te verhinderen.

    • H. Sondag-Mägi