Nog geen besluit over Flevoland

DEN HAAG, 16 OKT. Het kabinet heeft gisteren nog geen beslissing genomen over de toekomst van de provincie Flevoland.

De discussie over een voorstel van staatssecretaris De Graaf-Nauta (binnenlandse zaken) om Almere bestuurlijk onder te brengen bij een te vormen stadsprovincie Amsterdam wordt volgende week voortgezet. Volgens premier Lubbers is er sprake van een "gecompliceerde' zaak. Het samengaan van Almere met de toekomstige stadsprovincie Amsterdam kan ertoe leiden dat Flevoland enkele honderden miljoenen gulden aan toegezegde Europese subsidies misloopt. Het provinciaal bestuur van Flevoland is tegen de voorstellen van staatssecretaris De Graaf. Gevreesd wordt dat het onderbrengen van Almere bij de regio Amsterdam leidt tot het opdelen van de provincie Flevoland.