NATUURBELEID

In NRC Handelsblad van 8 oktober wordt als "diepste oorzaak' van de stagnatie in de uitvoering van het Natuurbeleidplan genoemd “dat het grootste deel van de bevolking geen flauw benul heeft van de waarde der natuur voor het voortbestaan van de samenleving”.

Dit is maar gedeeltelijk waar. Er zijn nogal wat gemeentebesturen die aan uitbreiding van de werkgelegenheid en hogere gemeentelijke inkomsten (zoals vermakelijkheidsbelasting) een hogere prioriteit toekennen dan aan natuurbehoud en -bescherming. Een duidelijk voorbeeld is op dezelfde pagina te vinden: bij de uitbreiding van de Efteling moet waardevol natuurgebied wijken voor een golfbaan en een bungalowpark. Van de vele andere voorbeelden noem ik de uitbreiding van het autoracecircuit in de duinen bij Zandvoort, de ontwikkelingen (een hotel en een kunstmatig meer) in de jonge duinen bij de Zuiderpier van IJmuiden, en de aanleg van een golfterrein in een natuurgebied in de gemeente Havelte.

De "vertaalslag' en het actieplan zouden zich ook op de gemeentebesturen moeten richten, omdat een aantal van hen zich schuldig maakt aan natuurvernieling, vaak tegen de zin van dat deel der plaatselijke bevolking, dat nog wel "benul van natuurwaarden' heeft.

    • D. de Jonge