Luchtverkeer stijgt fors volgens IATA

GENÈVE, 16 OKT. Het internationale vervoer van passagiers en vracht door de lucht zal de komende vier jaar sterk stijgen. In de periode tot en met 1997 zal het passagiersvervoer door de lijndienstmaatschappijen jaarlijks gemiddeld 6,6 procent groeien.

Dit voorspelt de IATA, de internationale organisatie van luchtvaartmaatschappijen. Voor het vrachtvervoer schat de IATA, waarbij 221 luchtvaartmaatschappijen zijn aangesloten, de gemiddelde jaarlijkse groei op 7,2 procent.

De IATA baseert deze verwachtingen, die zij gisteren in Genève presenteerde, op gegevens die de aangesloten luchtvaartmaatschappijen zelf hebben verstrekt. De voorspelde groei van het luchtverkeer tot 1997 vereist volgens de IATA flinke investeringen in de verkeersleiding en de luchthavens. “Wanneer die er niet komen, dreigen er ernstige gevolgen te ontstaan”, zo waarschuwde de Franse IATA-directeur Pierre Janniot gisteren.

De nieuwste ramingen komen circa twee procent lager uit dan voorspellingen die aan het begin van de jaren negentig werden gedaan. De cijfers geven een gestaag herstel aan voor de luchtvaart die door Golfoorlog en recessie in een wereldwijde crisis terecht is gekomen. De bij IATA aangesloten maatschappijen leden in de periode 1990-1992 een gezamenlijk recordverlies van 11,5 miljard dollar. Voor 1993 verwacht de IATA een negatief saldo van twee à drie miljard dollar.

Luchtvaartanalisten betwijfelen of de voorspelde groei van het passagiersvervoer veel zal bijdragen aan de verbetering van de winstgevendheid van de luchtvaartmaatschappijen. Zij wijzen er op dat de groei voor een deel het gevolg is van de lage ticketprijzen die de maatschappijen hebben ingevoerd om hun vliegtuigen beter bezet te krijgen. Vorige zomer barstte onder de Amerikaanse luchtvaartmaatschappijen een prijzenslag los die een paar maanden later oversloeg naar de Europese luchtvaartmaatschappijen.

IATA verwacht de sterkste groei van het passagiersverkeer de komende jaren op de routes van en naar bestemmingen in Midden- en Oost-Europa. “Een percentage van 10,2 behoort tot de mogelijkheden”, aldus Janniot. Voor het vrachtvervoer raamt de IATA de groei op deze bestemmingen op 21 procent per jaar.

IATA voorziet een groei van circa tien procent in het passagiersvervoer voor het noordoosten en zuidoosten van Azië. Zowel op de routes van en naar West-Europa als op de transatlantische routes zal de groei jaarlijks 5,9 procent bedragen. (Reuter, ANP)

Critici erkennen overigens dat het zeker niet alleen aan de Wereldbank heeft gelegen dat veel projecten niet aan de verwachtingen hebben voldaan. De zware economische tegenwind in de jaren tachtig heeft bij mislukkingen ook een grote rol gespeeld. Net zo goed als politieke onwil, lokale onrust, grove corruptie en institutionele tekortkomingen bij de ontvangende landen. Dit laatste heeft volgens Herfkens een belangrijke rol gespeeld bij het feit dat het bedrag dat Afrika het afgelopen jaar via het "IDA-loket' ontving daalde van 3,2 tot 2,7 miljard dollar. Er is volgens haar geen sprake van een structurele verschuiving van Afrika naar de voormalige Sovjet-republieken. “Dat de leningen aan deze landen zijn gestegen komt simpelweg, omdat ze pas net lid zijn geworden.” De Wereldbank trekt intussen meer geld uit om institutionele tekortkomingen door onder meer opleidingen aan te pakken.