LATIJN

Het staat elke Nederlander vrij, het Latijn te verafschuwen of juist als deel van zijn cultuur te erkennen. Echter, wanneer bepaalde hedendaagse rectoren bezwaren zien in een achtste examenvak voor een klassieke taal (NRC Handelsblad, 7 oktober), wil ik erop wijzen dat in vooroorlogse jaren een aantal van tien of soms meer eindexamenvakken heel gewoon was, zonder dat dit discussies veroorzaakte zoals nu.

Enerzijds wordt gesteld, dat de hedendaagse jeugd net zo bekwaam is als voorheen, anderzijds vindt men nu blijkbaar het Latijn respectievelijk Grieks een te grote last. Dit is een oneigenlijk argument, zolang men niet uitlegt, dat sprake is van: - grotere diepgang bij de huidige vakken (hetgeen ik betwijfel) en - een groter aantal afleidingen buiten school en huiswerk, als maatschappelijke factoren.

    • Dr. P.F. van Velden