Hoe heeft het groene front de verwijdering van ...

Hoe heeft het groene front de verwijdering van het CDA uit het dagelijks bestuur van de provincie ervaren? Akkerbouw versus recreatiegrond is een traditioneel conflictpunt in de provincie. Bij de groeikern Zoetermeer zou ten behoeve van de aanleg van het bos Bentwoud 2.100 hectare akkerbouwgrond plaats moeten maken voor bos: Zuid-Holland heeft behoefte aan een "extra long'. Bieten leveren meer zuurstof dan bos, zeggen de boeren op hun beurt die voor dat standpunt gehoor hebben gevonden bij hun natuurlijke bondgenoot het CDA. Het CDA vindt een bos van 1.000 hectare voldoende. C.J. Overkleeft, voorzitter van de Centrale Boeren en Tuindersbond afdeling West, meent dat de contacten met het CDA niet zijn veranderd, sinds de partij in de oppositie zit, maar wel het effect van het contact. “Ik mis de signaalfunctie vanuit Gedeputeerde Staten. Vroeger kreeg je vaker te horen: let daar eens op. En die allereerste lijnen zijn toch het belangrijkste. Voor ons is het CDA altijd de partij geweest die met ons meedacht.” Niet dat alle lijnen met de provincie nu zijn doorgeknipt. De ambtenaren bij wie een routinier als Overkleeft kan binnenlopen zijn immers gebleven. “Nota's worden geschreven door ambtenaren. Het is belangrijk om tijdens dat produktieproces al invloed te hebben”, zegt hij.