EINSTEIN

Wellicht beïnvloed door het te verschijnen 29ste, tevens laatste, deel van "The Collected Papers of Albert Einstein' in 2017, maakte Dirk van Delft een foutje bij de vermelding van Einsteins geboortedatum in het begin van zijn boeiende artikel (NRC Handelsblad van 2 oktober 1993). Deze is niet 29 maart 1879 maar vijftien dagen eerder, de veertiende van dezelfde maand en hetzelfde jaar.

Aan het eind van zijn artikel krijgt men buitendien licht de indruk dat het qua onderzoekresultaten zo produktieve annus mirabilis 1905 tien jaar vooruit geschoven is, te weten naar 1915.

Is het mogelijk dat wij hier te maken hebben met een manifestatie van de relativiteitstheorie?

    • Michaël W.J. van den Brink