DIESELACCIJNS

Tijdens de algemene financiële beschouwingen is opnieuw gesproken over de compensatie voor het beroepsgoederenvervoer van de 8 cent verhoging van de dieselaccijns.

Een van de aspecten die in de discussie rond deze compensatie niet aan de orde is gekomen is dat elke vorm van compensatie neerkomt op een bevoordeling van de concurrentiepositie van het Nederlandse wegvervoer. De verhoging van de dieselaccijns dient immers door alle vrachtwagens (Nederlandse en buitenlandse) betaald te worden. Aangezien de dieselprijs in Nederland lager is dan in België en Duitsland, kunnen op dit punt geen kostenvoordelen behaald worden door elders te tanken. Dat betekent dat de kostenstijging voor Nederlandse en buitenlandse vervoerders even groot is (namelijk 8 cent per liter diesel). De Nederlandse transporteurs krijgen hiervan gemiddeld 4 cent gecompenseerd, terwijl zo'n compensatie niet geldt voor buitenlandse transporteurs. Per saldo komt elke gulden compensatie aan het wegvervoer derhalve neer op verbetering van de concurrentiepositie van het Nederlands wegvervoer.

    • Mark de Rekere