Derde paar haalt uit

Nederland werd in september wereldkampioen bridge. Het team bestond uit drie paren, waarvan er telkens twee moesten spelen. In de voorronden had captain Jaap Trouwborst gekozen voor een keurig roulatieschema. De drie paren kwamen evenveel aan bod. In kwartfinale, halve finale en finale stuitte ons land op sterkere tegenstand. Meer en meer werd toen een beroep gedaan op Leufkens-Westra en Muller-De Boer. Deze Olympic 'line up' had zich een jaar eerder al bewezen met brons op de Olympiade in Salsomaggiore. Het dit jaar toegevoegde paar Jansen-Westerhof moest genoegen nemen met een bijrol. Wie de verslaggeving over Chili er nog eens op naleest ontkomt niet aan de indruk dat de Groningers weliswaar leuk aan het kaarten waren, maar dat hun aanwezigheid voornamelijk voor de teamgeest op prijs werd gesteld. Het waren van die aardige, vriendelijke jongens, die niet moeilijk deden als ze weer eens niet waren opgesteld.

Hoewel dat laatste zeker zo was, is het algemene beeld van bijwagen absoluut onjuist. Piet Jansen en Jan Westerhof speelden een erg goed kampioenschap en mogen zich met recht wereldkampioen noemen. Net als de andere vier maakten zij heus weleens een fout. Net als de andere vier echter wisten ze daar in ruim voldoende mate winnende acties tegenover te stellen.

Nu de viertallencompetitie in de Meesterklasse van start is gegaan is het natuurlijk interessant om te zien hoe al die wereldkampioenen (wat een weelde toch!) het er van afbrengen. Tien teams spelen drie keer tegen elkaar, waarna een finale tussen de bovenste twee volgt. Na twee centrale weekenden staat Continental, met Jansen-Westerhof, dik bovenaan. Tweede staat het debuterende Crash uit Leiden en derde pas Modalfa, met Muller-De Boer en Leufkens-Westra. Modalfa moet absoluut hoofdpijn krijgen van Continental. Twee wedstrijden gespeeld, twee keer een slachtpartij: 4-25 en 5-25. Verbijsterend. Tegelijkertijd wordt ook een stand voor ieder paar individueel bijgehouden volgens de Butler-telling (paren op viertallenbasis). Het wekt geenszins verbazing dat Jansen-Westerhof ook dat klassement ruimschoots aanvoeren. Uit het laatste weekend een spel uit de tweede wedstrijd tusssen Continental en Modalfa met een paar fraaie wendingen:

Noord geverNoord

Niemand kw.ß7 A53

ß6 107

ß5 V1065

ß4 H872

WestOost

ß7 1062ß7 B87

ß6 B953ß6 AV642

ß5 HBß5 9832

ß4 VB94ß4 6

Zuid

ß7 HV94

ß6 H8

ß5 A74

ß4 A1053

Tafel 1

West Noord Oost Zuid

Van Cleeff Westra Jansma Leufkens

pas 2ß6 dbl

3ß6 dbl pas 4ß7

pas pas pas

Tafel 2

West Noord Oost Zuid

De Boer Westerhof Muller Jansen

pas 2ß6 dbl

3ß6 dbl pas pas

pas pas

Het bieden liep aanvankelijk identiek: 2ß6 is een Muiderbergse Twee (5-10 punten, vijfkaart harten en een lage kleur), 3ß6 is barrage. Leufkens' sprong naar 4ß7 is mede gebaseerd op het doublet van noord, dat een invite voor de schoppenmanche kan inhouden. Het doublet van noord op de andere tafel is puur cardshowing (geeft wat punten aan). Vandaar dat Jansen het aandurfde om 3ß6 gedoubleerd te gaan tegenspelen. Leufkens maakte 4ß7 vanwege het gunstige ruitenzitsel. Hij sloeg een keer ß5A, waarna de kleur drie slagen opleverde.

Tegen 3ß6 gedoubleerd begon de verdediging met drie rondjes schoppen, waarna zuid, Piet Jansen, een zeer geraffineerde ß4A op tafel legde! Temeer daar de eerste vier slagen à tempo waren gespeeld, suggereerde de sluwe Groningse kroegbaas heel sterk het bezit van ß4H. Hij vervolgde met een kleine ruiten. Wie zal het Bauke Muller kwalijk nemen dat hij op tafel de verkeerde ruiten legde met al die punten die zuid klaarblijkelijk had? Westerhof nam ß5B met de vrouw. De verdediging kreeg ß5A nog en het contract was drie down, 500 en 3 imps winst voor Continental. Op beide tafels fraaie biedprestaties, wereldkampioenen waardig. En 3SA, het contract dat er vaak net nog in zit? Dat lijkt gemaakt. Stel hartenstart voor de heer. De leider die slechts acht slagen telt kan het beste de kleur op de keeper spelen. Indien OW nu meteen alle hartens oprapen komt west op de vijfde harten en later op de vierde schoppen in een klaveren/ruitendwang. West kan niet èn de klaverenstop èn ß5H vasthouden. Dus moet oost aan slag met de derde harten eerst ruiten door het aas van de leider spelen. Dan is de dwang verbroken en gaat 3SA down. Wel moeten OW dan heel voorzichtig met hun kleine hartens omspringen om dat voor elkaar te krijgen.

Terug naar Chili. De fantastische prestaties van ons land zijn geboekstaafd in het WK boek Gouden handen, samengesteld door een aantal bridgejournalisten en leden van het gouden team en hun captain en coach. Met meer dan 130 spellen, foto's, anekdotes, achtergrondverhalen en overzichten verschaft Gouden handen de lezer een schat van informatie over de Nederlandse triomftocht aan de andere kant van de Andes. Zo zal in het boek bijvoorbeeld deze prachtige biedprestatie van, hoe kan het ook anders, Jansen-Westerhof, zeker niet ontbreken. Het spel is afkomstig uit de finale tegen Noorwegen:

West geverNoord

OW kw.ß7 AB8

ß6 AH98652

ß5 A104

ß4 -

WestOost

ß7 1064ß7 95

ß6 VBß6 743

ß5 HB86ß5 V9

ß4 V1092ß4 AB8765

Zuid

ß7 HV732

ß6 10

ß5 7532

ß4 H43

West Noord Oost Zuid

Helgemo Jansen Helness Westerhof

pas 2ß4 pas 2ß5

pas 2ß6 pas 2ß7

pas 4ß4 pas 4SA

pas 5ß4 pas 6ß7

pas pas pas

Met 2ß4 gaf Jansen een sterk spel aan of een zwakke twee in ruiten. Met 2ß5 vroeg Westerhof een nadere omschrijving, 2ß6 (sterk) en 2ß7 waren echt, 4ß4 een splinter cuebid (singleton of renonce), 4SA was Roman Key Card Blackwood, 5ß4 gaf 3 van de 5 sleutelkaarten aan. Het afspel kende geen problemen voor Westerhof. Hij troefde de klaverenstart, incasseerde ß7A-B, sloeg ß6A, troefde een harten en claimde de rest onder de opmerking dat hij de uitstaande troeven ging trekken en daarna via ß5A van de vrije hartens ging genieten. Een slem met een maakkans van even boven de 50%. Daar mag je in dit soort wedstrijden niet uit blijven. Omdat de Noren op de andere tafel in 4ß6 bleven steken, won Nederland 11 imps.

Het WK boek Gouden handen verschijnt eind november in beperkte oplage. Het is te bestellen door overmaking van ƒ 34,95 op postbanknr. 11.85.539 t.n.v. Gouden handen, Utrecht.

    • Jan van Cleeff