De raad van commissarissen van Daf Trucks is ...

De raad van commissarissen van Daf Trucks is aangevuld met de benoeming van H.J.H. Santens en C.J. Willems.

Eerstgenoemde heeft op voordracht van de Vlaamse overheid de plaats ingenomen van F. Gérard, die zijn commissariaat namens Vlaanderen tijdelijk vervulde. De Belg Santens (58) is vice-president van Santens NV in Oudenaarde (België) en bekleedt diverse andere bestuursfuncties. Willems (57) is sinds 1992 algemeen directeur van het Waterleidingbedrijf Zuid-Holland. Voorzitter van de raad van commissarissen bij Daf Trucks is J.F.M. Peters (62), oud-bestuursvoorzitter van het verzekeringsconcern Aegon. De overige leden zijn drs. H.J. Brouwer (47), thésaurier-generaal op het ministerie van financiën, drs. A. Verberk (50), plaatsvervangend secretaris-generaal van het ministerie van economische zaken, A. Heeneman (58), concerndirecteur financiën van Shell International Petroleum en ir. P.D. Huisman (53), president-directeur van Polynorm.