Bij een lik op stuk beleid bij voetbal zou een ...

Bij een lik op stuk beleid bij voetbal zou een gele kaart een tijdelijke (strafbankje) of definitieve uitsluiting voor de rest van de wedstrijd moeten inhouden zonder consequenties voor volgende wedstrijden.

J.A. Nijboer, Rijksuniversiteit Groningen

Door de automatisering van de dienstverlening is een volgende complexiserende stap in onze maatschappij gezet. Complexisering van de maatschappij leidt tot toenemende specialisatie en volgens de ecologische theorievorming tot een toenemende kwetsbaarheid van de samenleving.

A. Graafland, Technische Universiteit Delft

De in de internationale volleybalregels vastgelegde nethoogte is te laag.

A. Kleine, Rijksuniversiteit Limburg