ALTERNATIEVE STRAF

In de krant van 28 september, werd een in een radio-uitzending door de Leeuwarder P.G. mr. D.W. Steenhuis uitgesproken pleidooi weergegeven voor hardere alternatieve straffen.

Tot mijn verbazing is in deze weergave tot twee maal toe sprake van "dienstverlening'. Deze ongelukkige term is enkele jaren geleden wettelijk vervangen door "onbetaald werk ten algemenen nutte'. Hardnekkig duikt de "dienstverlening' echter telkens nog op, getuigend van bedenkelijk taalgevoel. Op zich zelf een mooi woord, evenwel uit een niet-forensisch klimaat. Ter vergelijking: een opgelegde boete noemen we geen schenking! Men spreke dus liever van "werkstraf'.

    • Mr J.Van Leeuwen
    • Em. Pred. Lochem