Akkoord over CAO voor politie

DEN HAAG, 16 OKT. De politiebonden ACP en NPB hebben gisteren met de ministers Dales (binnenlandse zaken) en Hirsch Ballin (justitie) een akkoord bereikt over een nieuwe CAO. De arbeidsovereenkomst gaat met terugwerkende kracht in op 1 april van dit jaar en heeft een looptijd van twee jaar.

De bonden zullen het bod van beide politieministers - 2,3 procent loonstijging en 0,425 procent voor secundaire arbeidsvoorwaarden - op 25 en 26 oktober met een positief advies aan de leden voorleggen.

De onderhandelaars van de Algemeen Christelijke Politiebond en de Nederlandse Politiebond hadden Dales en Hirsch Ballin afgelopen woensdag voorgesteld de onderhandelingen te heropenen. De ministers namen gisteren afstand van de inlevering van een atv-dag door het politiepersoneel, om 0,4 procent van de loonsverbetering te betalen. De bonden wilden de atv-dag niet kwijt omdat die maatregel volgens hun berekeningen een verlies van 155 arbeidsplaatsen zou hebben betekend.

Het geld voor dit deel van de loonsverhoging, 13,6 miljoen gulden, wordt nu gezamenlijk opgebracht door beide departementen en de politiekorpsen. De onderhandelaars kwamen verder overeen dat 0,425 procent zal worden besteed aan verbetering van de kwaliteit van het werk, verhoging van de onregelmatigheidstoeslag voor de lagere loonschalen, verbetering van het calamiteitenverlof en extra werkgelegenheid.

Het loonbod waarover de bewindslieden en de bonden overeenstemming is bereikt bestaat uit een structurele loonstijging van 1,8 procent per 1 juli 1993, een eenmalige uitkering van 0,25 procent aan het eind van dit jaar en nog eens een structurele loonsverhoging van 0,25 procent per 1 januari 1995.

Volgens de voorzitters Van Duin (NPB) en Kruisinga (ACP) hebben zowel de bonden als de ministers op hun oorspronkelijke voorstellen moeten inleveren. De eerste onderhandelingsronde tussen de bonden en de ministers had plaats op 16 april van dit jaar.