A. WINKLER PRINS

De rechter die in Groningen moet beslissen in het kort geding tussen de beeldend kunstenaars Chiffrun en Krikke uit Veendam, past een Salomonsoordeel (NRC Handelsblad, 8 oktober).

Beide kunstenaars maakten een beeld ter ere van hun vroegere plaatsgenoot Anthony Winkler Prins. Chiffrun was in 1987 de eerste met een figuratief beeld in brons, goed gelijkend en met een zekere zwierigheid vormgegeven. In zijn genre met kop en schouders uitstekend boven de bronzen 'drollen' waarmee andere overleden grootheden uit onze vaderlandse cultuur hier en daar vereeuwigd zijn.

Krikke kwam dit voorjaar met een hedendaags object in staal en beton, voorzien van een foto van de beroemde Winkler Prins en enkele teksten. Ook dit beeld steekt boven de middelmaat uit. Twee beelden derhalve, gemaakt door twee Veendammers die daarmee de grootheid van Winkler Prins (1817-1908) eren. Zoiets kan en mag geen aanleiding zijn tot ruzie, maar moet aanzetten tot méér en beter.

De rechter in Groningen kan dus niet anders doen dan beslissen dat beide beelden blijven staan. Het gemeentebestuur van Veendam adviseer ik om alle kunstenaars in die plaats opdracht te geven kunstwerken ter nagedachtenis van Winkler Prins te maken, zodat niemand er straks nog omheen kan dat Anthony Winkler Prins ooit in Veendam leefde en werkte.

    • Gé Tol Deventer