Zuidelijk Toneel vast ensemble

EINDHOVEN, 15 OKT. Met ingang van het seizoen 1994/'95 zal het Zuidelijk Toneel in Eindhoven een vast ensemble zijn in plaats van een zogenaamde toneelvoorziening.

De beleidswijziging komt neer op het in vaste dienst nemen van voorlopig vijf acteurs in plaats van acteurs per produktie in te huren. Het ministerie van WVC ziet de stap van het Zuidelijk Toneel als “een natuurlijke ontwikkeling die al sinds het aantreden van Ivo van Hove als artistiek leider gaande is” en beschouwt het als “een goed teken dat er een ensemblegeest is ontstaan”. In 1987 bepaalde het ministerie dat de vaste gezelschappen in Eindhoven, Arnhem en Groningen toneelvoorzieningen moesten worden, omdat zij artistiek waren doodgebloed. Alleen in Den Haag, Rotterdam en Amsterdam bleven de grote ensembles bestaan.

Tot op heden werkte Het Zuidelijk Toneel als toneelvoorziening met free-lance-acteurs. Artistiek leider Van Hove constateerde echter dat ad-hoc verbintenissen niet vruchtbaar waren en begon te streven naar nieuwe samenhang, tot stand gebracht door een kleine groep verwante zielen. Niet alleen komt dat naar zijn mening de voorstellingen ten goede, maar ontstaat er ook sneller een band met het publiek. Volgens Hans Dowit, adjunct artistiek leider, is “de herkenbaarheid van een ensemble per definitie groter dan van een toneelvoorziening”. Het streven is maximaal acht vaste acteurs aan te trekken. De vijf acteurs die met ingang van het volgende seizoen worden aangesteld zijn Johan van Assche, Chris Nietvelt, Camilla Siegertsz, Bart Slegers en Steven van Watermeulen.

Het Zuidelijk Toneel krijgt een jaarlijkse subsidie van ongeveer 4 miljoen gulden. Financieel wordt de gewijzigde opzet haalbaar door drie grote zaal-produkties uit te brengen in plaats van vier. WVC vindt dat niet bezwaarlijk, als de groep zich maar niet beperkt tot kleine zaal-produkties. De woordvoerder van George Lawson, eerste verantwoordelijke voor de podiumkunsten, acht het overigens “van weinig belang of er nu een post wordt opgevoerd voor free-lance acteurs of voor vaste spelers”. “Als de Het Zuidelijk Toneel de status van toneelvoorziening is ontgroeid, dan zij dat zo. Wij hebben zelfs dat aan zien komen en steeds toegejuicht”. De artistiek leiders van de beide andere toneelvoorzieningen, Het Noord Nederlands Toneel in Groningen en Theater van het Oosten in Arnhem, zeggen nog “niet zover” te zijn als Het Zuidelijk Toneel, maar eveneens te streven naar ensemblevorming.