Wet tegen schijnhuwelijken door Kamer aan banden gelegd

DEN HAAG, 15 OKT. De Tweede Kamer stemt in met een wet tegen schijnhuwelijken. Dat bleek gistermiddag tijdens de behandeling van het wetsvoorstel.

Een Kamermeerderheid vindt echter dat deze wet alléén onvoldoende is om de vrouwenhandel tegen te gaan. Volgens de meeste partijen moet zeer snel wetgeving volgen om bemiddelaars en vrouwenhandelaren aan te pakken.

Volgens Justitie worden jaarlijks ongeveer 10.000 huwelijken gesloten met als enige doel het krijgen van een verblijfsvergunning. Nederlandse mannen dwingen geronselde buitenlandse vrouwen tot een schijnhuwelijk om hen in de prostitutie te laten werken. Nederlandse vrouwen trouwen voor grote sommen geld met buitenlandse mannen om hen aan een verblijfsvergunning te helpen.

Staatssecretaris Kosto (justitie) wil schijnhuwelijken voorkomen door vreemdelingen te verplichten bij het hoofd van de plaatselijke politie een verklaring over hun verblijfsstatus te halen en die te overleggen bij de huwelijksaangifte.

De ambtenaar van de burgerlijke stand kan weigeren het huwelijk te voltrekken als er bemiddelaars in het spel zijn, de documenten vals zijn of er sprake is van prostitutie of van een reeks van huwelijken op rij. Als het huwelijk achteraf “schijn” blijkt te zijn geweest, kan de officier van justitie het alsnog nietig verklaren.

Behalve D66 en GroenLinks zijn alle partijen het erover eens dat de voorgestelde wijziging van het Burgelijk Wetboek nodig is om schijnhuwelijken tegen te gaan. Zij vinden echter dat tegelijkertijd het strafrecht aangepast moet worden om bemiddelaars en vrouwenhandelaren aan te pakken. Kosto zegde toe dat daarvoor wetgeving in de maak is. De Kamer vindt echter dat die veel te lang op zich laat wachten.