Speciaal register tegen witwassen

DEN HAAG, 15 OKT. Wanneer een bank ten onrechte een zogeheten ongebruikelijke transactie van een klant heeft aangemeld, moet de klant zelf het bewijs van het tegendeel leveren. Met dit wijzingsvoorstel van de Kamerleden Vreugdenhil (CDA) en Van Rijn-Vellekoop (PvdA) is het kabinet gisteren akkoord gegaan bij de behandeling van het wetsvoorstel Melding Ongebruikelijke Transacties.

In het oorspronkelijke kabinetsvoorstel werd uitgegaan van een omgekeerde bewijslast: de bank, dus niet de klant, moet bewijzen dat in redelijkheid tot de melding was besloten. De gewijzigde versie komt tegemoet aan de kritiek van de banken op dit oorspronkelijke voorstel.

Met de meldingsplicht wil het kabinet onder meer het witwassen van crimineel verkregen gelden via banken, wisselkantoren en andere financiële instellingen beperken.

CDA, PvdA, GPV en SGP drongen er gisteravond op aan ook casino's onder de meldingsplicht te brengen. Minister Kok (financiën) schaart zich daar achter. “Het is van belang dat ook het casinowezen zo goed mogelijk wordt ingeschakeld bij het opsporen van criminelen die geld witwassen”, zei Kok vanmorgen voor de Vara-radio.

“Het is natuurlijk een aantrekkelijke methode voor criminelen en anderen die hun geld in het normale witte circuit willen hebben, om dat via casinobezoek te doen”, aldus Kok. Tijdens het debat in de Tweede Kamer bleek dat het kabinet positief staat tegenover het initiatief en laat nagaan welke instructies daartoe aan casinopersoneel kunnen worden gegeven.

Volgens de wet moet elke transactie boven de 25.000 gulden worden doorgegeven aan een speciaal meldpunt. Ook dubieuze transacties onder de 25.000 gulden vallen onder de meldingsplicht. Bankpersoneel moet de handelingen van cliënten toetsen aan een lijst met indicatoren. Aanleiding voor verdenking is bij voorbeeld een klant die zich zonder aanwijsbare reden nerveus gedraagt. Ook het ongeteld op de balie leggen van een stapel bankbiljetten kan tot aanmelding van de transactie leiden. De bank beoordeelt de melding van de medewerker en geeft die eventueel door aan een onafhankelijk meldpunt.