Senaat VS stemt in met vertrek troepen Somalië

WASHINGTON, 15 OKT. De Amerikaanse Senaat heeft gisteren na een debat van vijf uur in een amendement op de defensiebegroting de beslissing tot terugtrekking van Amerikaanse troepen uit Somalië per 31 maart 1994 gesteund. De Senaat ging er tevens mee akkoord tot die tijd versterkingen over te brengen. Het gaat om 2.700 man, duizend meer dan president Clinton vorige week aankondigde.

“Het is geen stem van vertrouwen. Maar het is een stem om hem op te vijzelen. We moeten nu eenmaal een president hebben die de wereld aan kan”, zei de Republikeinse senator Richard Lugar gisteren, die voor de resolutie stemde. Pas laat gistermiddag hadden de Democratische leiders van de Senaat genoeg stemmen verzameld voor het amendement dat eist dat de Amerikaanse troepen per 31 maart zijn teruggetrokken. Het debat is gevoerd naar aanleiding van de schermutselingen van Amerikaanse troepen met aanhangers van krijgsheer Aideed in Somalië, waarbij 18 Amerikanen het lieven lieten.

Het was een emotioneel debat waarin senatoren die in Vietnam hadden gediend, de boventoon voerden. Senator John McCain die zes jaar in Noordvietnamese krijgsgevangenschap heeft verkeerd, had tevergeefs in een amendement voorgesteld om de troepen onmiddellijk terug te trekken. “Onze missie in Somalië is voorbij. Het is tijd om thuis te komen”, zei hij.

Vietnam-veteraan senator Hank Brown wees op parallellen tussen Somalië en Vietnam. “Ze vuurden toen op ons en wij konden niet terugvuren”, zei hij. “In Vietnam bracht terugtrekking ons ook in verlegenheid en we konden ons niet terugtrekken. Politici durfden niet te beslissen en lieten Amerikanen bloeden en dood gaan, onbeschermd zonder de juiste uitrusting. Het zelfde overkwam ons in Libanon. En het zelfde overkwam ons in Somalië.”

Een andere Vietnam-veteraan, de Democraat John Kerry, was voor het terugtrekkingsplan van Clinton. “We moeten geen Somalië-syndroom creëren nadat we twintig jaar een einde hebben willen maken aan het Vietnam-syndroom”, zei hij. “We hebben een vitaal nationaal belang in de reputatie dat we koers kunnen houden bij een strikte humanitaire missie. Als we meteen weggaan, is dat een signaal aan Haïti, aan Bosnië en aan andere delen van de wereld. Amerika is dan geen supermacht meer.”

Senator Sam Nunn waarschuwde dat Amerika bij het tijdstip van terugtrekking ook rekening zou moeten houden met de bondgenoten die in Somalië zijn. “Zijn we alleen in de toekomst?”, vroeg senator Nunn. “Moeten we het zonder bondgenoten doen? Dat ze ons in Somalië te hulp zijn gekomen, wordt niet genoemd. We zijn een supermacht maar we hebben bondgenoten nodig.”

President Clinton had in een brief aan de Senaat geschreven dat 31 maart slechts een uiterste grens was. De troepen zouden “zo snel mogelijk” vertrekken, liefst eerder, aldus Clinton.

De president verwelkomde gisteren ook het nieuws dat de gegijzelde Amerikaanse helikopterpiloot Michael Durant was vrijgelaten. Hij zei dat hij het niet op een akkoordje had gegooid voor de invrijheidsstelling van Durant. De bevrijding liet zien “dat we in de goede richting gaan en dat we vooruitgang maken”, zei Clinton. Hij zei wel open te staan voor de mogelijkheid dat de Verenigde Naties de pogingen om de krijgsheer Aideed te arresteren, opgeven. “Er zijn misschien andere mogelijkheden en daar sta ik voor open”, zei hij.

Nu Durant weer veilig is, heeft Clinton de handen vrij voor terugtrekking. De steun aan Clinton is niet hecht. Noodlottige gebeurtenissen in Somalië kunnen de Congresleden snel doen overhellen naar onmiddellijke terugtrekking. Clinton was gisteren zeer defensief over zijn buitenlandse beleid dat in Washington zwaar wordt bekritiseerd. Hij noemde zijn beleid tegenover Rusland en de topconferentie met de Groep van zeven rijkste landen als voorbeelden van successen.