Rabo voorziet winstherstel voor midden- en kleinbedrijf

ROTTERDAM, 15 OKT. Het Nederlandse midden- en kleinbedrijf zal volgend jaar een licht winstherstel kunnen boeken als gevolg van de toenemende economische groei. Hoewel 1993 voor het bedrijfsleven teleurstellend uitpakt, lijkt het erop dat het dieptepunt in de conjunctuur achter de rug is. Het herstel in 1994 zal echter nog gematigd zijn.

Dat stelt de Rabobank in haar gisteren verschenen bedrijfstakken-onderzoek Cijfers en Trends. Voor deze jaarlijkse publicatie zijn 75 branches doorgelicht.

Het Nederlandse bedrijfsleven heeft het de afgelopen periode zwaar te verduren gekregen, blijkt uit het rapport. De bedrijfsinvesteringen stagneren, de exportgroei neemt af en de consumptieve bestedingen stabiliseren na een jarenlange stijging. De ondernemingen zien hun omzetten teruglopen, terwijl bovendien de druk op de winstmarges toeneemt. Belangrijke oorzaak hiervan is volgens de bank de harde gulden. Vooral export-ondernemingen zijn de afgelopen maanden gedwongen geweest hun prijzen te verlagen.

Het midden- en kleinbedrijf (MKB) is volgens de Rabobank in vergelijking met het grootbedrijf beter in staat zich te verweren tegen verslechterende economische omstandigheden. Kleinere ondernemingen zijn doorgaans minder conjunctuurgevoelig, stelt de bank, terwijl het MKB bovendien relatief sterk op de binnenlandse markt is gericht. Nederland heeft volgens de onderzoekers internationaal gezien vorig jaar niet slecht gepresteerd. De Nederlandse economie groeide in 1992 nog met 1,5 procent, terwijl het gemiddelde in de Europese Gemeenschap circa 1 procent bedroeg.

In de Nederlandse industrie-sector dreigt de kleinschaligheid echter steeds meer een belemmering te worden. Volgens de Rabobank behoort 97 procent van de industriële bedrijven in Nederland tot het MKB, een verhouding die in het buitenland veelal een stuk lager ligt.

De bank vindt een vergelijking met de recessie begin jaren tachtig ongegrond, omdat de consumptieve bestedingen nu nog (bescheiden) groeien, de rente laag is en de inflatie geringer is. Ook de vermogenspositie van de bedrijven is nu beter.