Onderzoek naar fraude Zaanstad

AMSTERDAM, 15 OKT. De gemeente Zaanstad onderzoekt of is gefraudeerd bij de bodemsanering van het Zaaneiland.

Volgens raadslid L. Koopmans-Visser van de Zaanse Onafhankelijke Groepering is gefraudeerd met de weegbrieven van de vrachtauto's die de vuile grond afvoerden. Zij baseert zich op eigen onderzoek van de weegbrieven van de aannemersmaatschappij. De sanering van het eiland is in juni afgerond. Volgens de projectleider van de bodemsanering is ongeveer 145.000 ton vervuilde grond afgevoerd. Koopman-Vissers twijfelt aan dat getal. Volgens haar is er op papier veel meer grond afgevoerd dan in werkelijkheid mogelijk is. “Sommige vrachtauto's maakten op papier zeven ritten per dag. Dat is onmogelijk. Een rit van het eiland naar de stortplaats en terug duurt bijna twee uur. Dat betekent dat op één werkdag hoogstens vier keer heen en weer gereden kan worden.” De fraude kan volgens Koopman-Vissers in de miljoenen lopen. Maandag presenteert de dienst stadsontwikkeling en openbare werken de resultaten van het eigen onderzoek aan het college van burgemeester en wethouders.