Meierij

Er was eens een Teddy in Beieren,

Die wilde nooit zout op zijn eieren.

Want hij zei: het is mijn plicht:

Ik waak over mijn gewicht.

Als ik daarmee begin

Kan 'k mijn broek niet meer in.

Zo zat die Teddy altijd te meieren

Over zijn broek en zout op zijn eieren.

Wel Teddy, maak je broek dan wijer,

En hou op met dat gemeier.

Maar Teddy antwoordde bedaard:

Het meieren ligt mij in den aard;

Ik kan niet anders, 't spijt mij zeer,

Ik ben en blijf een Meyerbeer.

    • Rudy Kousbroek