Lauw "slotoffensief' voor ECB

DEN HAAG, 15 OKT. Het "slotoffensief' van premier Lubbers om de Europese Centrale Bank naar Amsterdam te halen, wordt door Amsterdamse financiële kringen afgedaan als een tandeloos verplicht nummer.

Afgelopen weekeinde heeft Lubbers een vertrouwelijke brief naar zijn elf EG-collega's geschreven waarin hij ze plichtmatig wijst op de beschikbaarheid van Amsterdam als vestigingsplaats voor de ECB. Hierover zal op de ingelaste EG-top van 29 oktober een besluit worden genomen. De inhoud van de brief is in kleine kring bekend. 'Het is een brief van niets', zegt mr. J. Steinhauser, directeur van de Stichting Amsterdam Financieel Centrum, een lobby van Amsterdamse financiele instellingen. 'Lubbers brengt nog eens beleefd onder de aandacht van zijn collega's dat Amsterdam een prima plaats is, maar verbindt daar geen enkel dreigement aan.' De enige manier waarop Amsterdam nog een kans zou maken, is volgens de Stichting dat Nederland met een veto dreigt tegen Frankfurt of Bonn.

In zijn brief herhaalt Lubbers dezelfde argumenten die hij ook publiekelijk in de Nederlandse media en in de Kamer heeft kenbaar gemaakt om de ECB te vestigen in het grootste van de kleine EG-landen: Nederland heeft een lange traditie van monetaire stabiliteit en Amsterdam heeft een gebouw beschikbaar.

In brede kring bestaat overigens de verwachting dat de komende EG-top zal besluiten om de ECB en diens voorloper, het Europese Monetaire Instituut, in Duitsland te vestigen. Groot-Brittannie dat drie keer eerder het initiatief nam om de besluitvorming over de vestigingsplaats van de ECB te blokkeren, wil dat niet nog eens doen. Tenzij Nederland bereid is om een veto uit te spreken, is de kans van Amsterdam derhalve verkeken. Amsterdam Financieel Centrum erkent dat in Den Haag onvoldoende politieke steun bestaat om Lubbers te dwingen eind deze maand in Brussel van zijn vetorecht gebruik te maken.

Met zijn brief heeft Lubbers voldaan aan zijn toezegging aan de Tweede Kamer van een maand geleden om zich in te zetten voor Amsterdam. De premier deed zijn toezegging na kritiek van VVD-fractieleider Bolkestein op Lubbers' lauwe inzet voor Amsterdam. Dit werd in verband gebracht met de vermoede ambitie van Lubbers om in 1994 Jacques Delors op te volgen als voorzitter van de Europese Commissie. In de Kamer zei Lubbers hierop 'liever de bank dan de man' te willen. Twee weken geleden trok hij in zijn wekelijkse persconferentie zijn eigen kandidatuur voor 'Brussel' in, maar hij hield daarbij wel een slag om de arm.

    • Roel Janssen