Kinder-tv

“De afnemende hoeveelheid zendtijd die de publieke omroep voor kinderen reserveert, stemt somber. Wie naar de invulling van die tijd kijkt, wordt pas echt bedroefd.” Conclusie van de redactie van NRC Handelsblad naar aanleiding van een lang artikel van Bregje Boonstra en Paul Steenhuis. In het onderzoek van de schrijvers komt Veronica Televisie er slecht af.

Deze beoordeling van het programmabeleid voor jongeren bij Veronica is helaas niet gebaseerd op feiten. Veronica zendt in het lopende seizoen de volgende jonge-jongerenprogramma's uit:

1. Samson. Een BRT-programma dat door Veronica voor Nederland wordt bewerkt en wordt voorzien van vooral geen harde tekenfilmpjes. Op jaarbasis zendt Veronica 3840 miuten Samson uit, op dinsdag- en zondagmiddag;

2. BOOS. Een Veronica-produktie, waarvan op jaarbasis op donderdagmiddagen, 600 minuten wordt uitgezonden.

Daarnaast heeft Veronica dit jaar de kindermusical Kruimeltje van het Rotterdamse Jeugdtheater Hofplein opgenomen. Lengte van dit programma is 50 minuten.

Voor de iets oudere jongeren (tussen 13 en 17 jaar) zendt Veronica iedere week op dinsdagmiddag Club Veronica uit. Dit programma wordt gemaakt door jongeren zelf. Het programma heeft dit jaar voor de Kinderkastprijs een nominatie gekregen. Op jaarbasis wordt 720 minuten Club Veronica uitgezonden.

Als de cijfers van Boonstra en Steenhuis kloppen (de publieke omroep zou 18940 minuten jongerentelevisie uitzenden) zou Veronica daarvan met 4490 minuten (alleen zendtijd voor kijkers jonger dan 12 jaar) maar liefst 23,7 procent voor haar rekening nemen. Voor alle duidelijkheid: het gaat hier niet om tekenfilms, filmseries of muziekprogramma's. En niet om Club Veronica, dat volgens Boonstra en Steenhuis buiten de jongeren-tv valt.

    • Joop Daalmeijer
    • Veronica Televisie