Kamer keurt fiscale vondst Philips goed

DEN HAAG, 15 OKT. De Tweede Kamer is gisteren akkoord gegaan met de fiscale constructie waarbij Philips de afgelopen zomer kennis heeft verkocht aan de Rabobank en vervolgens deze kennis heeft teruggehuurd.

Dat bleek tijdens een besloten mondeling overleg waarbij minister Andriessen (economische zaken) en staatssecretaris Van Amelsvoort (financiën) een toelichting hebben gegeven op de zogeheten sale-leaseback-overeenkomst tussen de Rabo en Philips.

Volgens de bewindslieden en de Tweede Kamer strookt de fiscale constructie met de wettelijke eisen en de jurisprudentie. Gisteren werd bekend dat afgelopen zomer de landsadvocaat na een onderzoek tot de conclusie kwam dat de constructie niet in strijd is met de Nederlandse wetgeving en EG-richtlijnen.

De kern van de constructie is dat Philips kennis, waarschijnlijk in de vorm van licenties en octrooien, aan de Rabobank heeft verkocht. Philips huurt deze kennis vervolgens weer van de Rabo. Zowel Philips als de Rabo kunnen gebruik maken van een belastingvoordeel. Het elektronica-concern verbetert de balansverhouding en kan zo compensabele verliezen maximaal afschrijven binnen de wettelijke termijn van acht jaar. De Rabo betaalt minder belasting omdat ze afschrijven op de kennis. En met de aankoop van de kennis wordt eenmalig de winst gedrukt, waardoor de Rabo minder vennootschapsbelasting afdraagt. Het contract tussen Philips en de Rabobank wordt begin volgend jaar ondertekend, zegt een Kamerlid.

Niet bekend

Van Amelsvoort zei dat de fiscale constructie tussen Philips en Rabo uniek is in Nederland omdat het gaat om zogeheten immateriële activa. De fiscus kan een dergelijke constructie alleen fiateren als er ook daadwerkelijk sprake is van een eigendomsoverdracht van de kennis. Dit is veel moeilijker te toetsen dan de overdracht van bijvoorbeeld een bedrijfspand. Sale-leaseback-constructies met als onderpand gebouwen en/of inventaris komen in Nederland veel voor.

De VVD wil dat de criteria van de sale-leaseback met know how als onderpand openbaar worden gemaakt. Ook andere ondernemingen moeten gebruik kunnen maken van deze constructie, meent de VVD, temeer daar de constructie in het buitenland veel wordt gebruikt. De staatssecretaris van financiën onderstreepte dat in de toekomst aanvragen van andere bedrijven op dezelfde manier zullen worden getoetst als de Rabo-Philips constructie.

Van Amelsvoort had in eerste instantie bedenkingen bij de constructie omdat de fiscus inkomsten misloopt. Na interventie van minister Andriessen en minister-president Lubbers - en het onderzoek van de landsadvocaat - ging de staatssecretaris akkoord.