Honger in de VS neemt weer toe

WASHINGTON, 15 OKT. Eén op de acht Amerikanen leeft onder de armoedegrens en wordt daardoor geconfronteerd met honger.

Ondervoeding is sinds 1985 met 50 procent toegenomen in de Verenigde Staten. De organisatie Bread for the World Institute heeft becijferd dat wereldwijd 1,3 miljard mensen dagelijks te weinig voedsel krijgen om fatsoenlijk te kunnen werken. In de jaren tussen 1960 en 1970 zijn de Verenigde Staten er in geslaagd de honger in het land terug te dringen. Maar volgens voorzitter Larry Brown van het Bread for the World Institute ligt het aantal mensen dat met honger wordt geconfronteerd in de Verenigde Staten boven de dertig miljoen. Meer dan een derde daarvan is jonger dan 18 jaar. De federale regering deelt jaarlijks voor 39 miljard dollar aan voedsel uit. Daarnaast werken nog 150.000 privé-organisaties die voor drie à vier miljard dollar voedsel verschaffen.

Het Novem-programma "Koop zuinig, Rij zuinig' wordt gefinancierd door de ministeries van Economische Zaken, Verkeer en Waterstaat en Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer. Voor 1993 bedraagt het budget twee miljoen gulden. Met een deel van dat bedrag wil Novem het imago van kleine auto's verbeteren teneinde automobilisten tot het kopen van compact cars te verleiden. Het lijkt een bij voorbaat verloren zaak, gezien het budget waarover autofabrikanten kunnen beschikken. In 1991 gaven de auto-importeurs meer dan 185 miljoen gulden uit aan reclame. Maar het is vaker vertoond dat een financieel niet al te sterke groepering het wint van een kapitaalkrachtige branche. De vergelijking met de anti-bontbeweging, die er binnen tien jaar in slaagde in Nederland praktisch een einde te maken aan het kopen en dragen van bontjassen, gaat misschien mank, maar ligt wel voor de hand.