Financiële stop ministerie landbouw

DEN HAAG, 15 OKT. Op het ministerie van landbouw, natuurbeheer en visserij is met onmiddellijke ingang een stop ingesteld op het aangaan van nieuwe financiele verplichtingen. Secretaris-generaal mr. T. Joustra, heeft de directeuren van landbouw, natuurbeheer en visserij bovendien gevraagd op de lopende verplichtingen een "terughoudend betalingsregime' aan te houden. Op grond van berekeningen voor de Najaarsnota 1993 moet rekening worden gehouden dat zich de laatste maanden van dit jaar aanzienlijke knelpunten zullen voordoen. De personeelsstop die in maart werd afgekondigd blijft van kracht.