Crediteuren wijzen reddingsplan voor Ferruzi van de hand

ROME, 15 OKT. De diep in de schulden zittende Italiaanse Ferruzzi-groep, het tweede particuliere bedrijf van het land, heeft met zijn binnenlandse schuldeisers overeenstemming bereikt over een reddingsplan, maar de buitenlandse crediteuren hebben gisteren het plan verworpen als onvoldoende.

Onder regie van de handelsbank Mediobanca is een reddingsplan opgesteld dat voorziet in een kapitaalinjectie van 5,4 biljoen lire (ongeveer 6,6 miljard gulden). Het kapitaal moet voornamelijk komen van de schuldeisers, die in ruil hiervoor aandelen krijgen. Het plan voorziet verder in de bevriezing van circa 9 biljoen lire (ongeveer 12 miljard gulden) aan schulden, het afschrijven van de rentebetalingen in 1993 (tegen de 1,1 miljard gulden, voornamelijk verschuldigd aan binnenlandse banken) en de verkoop van onderdelen van de agro-chemische groep.

De Italiaanse centrale bank heeft dit plan vrijdag goedgekeurd. Afgelopen weekeinde gingen de Italiaanse schuldeisers akkoord. Een consortium van een twintigtal buitenlandse banken, dat verder zal worden geleid door Barclays, Deutsche Bank, Credit Suisse, Citibank en Union Bank van Zwitserland, vindt het plan onaanvaardbaar. De irritatie bij deze banken was vergroot doordat de bijeenkomsten waarop het reddingsplan werd gepresenteerd, een paar keer zijn uitgesteld en doordat er alleen Frans en Italiaans werd gesproken.

De buitenlandse banken hebben samen 6,4 biljoen lire (tegen de 8 miljard gulden) tegoed van de Ferruzzi-groep. Dit is bijna een kwart van de totale schuld van 29 biljoen lire. De buitenlandse schuldeisers vinden onder andere dat er meer onderdelen van het concern moeten worden afgestoten. Bovendien vinden zij dat de aandacht te veel ligt bij de sanering van de holdings en te weinig bij de sanering van verschillende onderdelen van de groep.

Omdat de groep aan de rand van het bankroet balanceerde, heeft de familie Ferruzzi deze zomer de controle over het bedrijf overgedragen aan een consortium van Italiaanse banken. Een deel van de schulden is terug te voeren op steekpenningen die zijn betaald. Bij nader onderzoek bleek de werkelijke schuldenlast bovendien aanzienlijk hoger te zijn dan uit de officiële boekhouding viel op te maken. Raul Gardini, de man die het Ferruzzi-concern groot heeft gemaakt, heeft in juli zelfmoord gepleegd, vlak voordat hij zou worden gearresteerd in verband met de politieke-smeergeldaffaire. Tegen andere leden van de familie Ferruzzi loopt een onderzoek op verdenking van financiële fraude.

Van de kapitaalinjectie zou 2,5 biljoen lire gaan naar de overkoepelende holding Ferruzzi Finanziaria (Ferfin) en 2,9 biljoen lire naar de chemische dochter van Ferruzzi, Montedison. De aandeelhoudersvergaderingen van Ferfin en Montedison zijn voor 30 november en 1 december bijeengeroepen om de kapitaalsinjectie goed te keuren.

    • Marc Leijendekker